Webinars

 

Ik zie jou - Authentieke en innige verbinding met je kind

 

Hoe voed ik de  innige band tussen mijn kind en ik; ook nadat mijn kind de babytijd voorbij is?

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind zich geborgen en gedragen voelt?

Wat zijn de fundamenten van een warm nest?

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind zich helemaal oké voelt zoals hij of zij is?

Hoe creëer ik een veilige haven die ervoor zorgt dat mijn kind later klaar is om vol vertrouwen uit te vliegen?

 

In dit webinar gaan we in op de basiselementen van veiligheid en verbinding. Waarom zijn deze zo belangrijk? En vooral op welke manier kunnen we deze integreren in de relatie met ons kind?

 

Het webinar duurt 1,5  à 2 uren en kost 25 euro.

Bij het volgen van de  reeks van drie betaal je slechts 60 euro voor de drie. Zie 'reeks webinars'.

 

De volgende lezing zal doorgaan op 22 april.

Grenzen stellen - Daadkrachtig en tegelijk respectvol handelen

 

Kinderen hebben nood aan een houvast. Zonder een betrouwbare volwassene die hen duidelijk bij de hand neemt voelen kinderen zich verloren. De wereld is nog te groot en te onoverzichtelijk om alles zelf uit te moeten zoeken. Indien een kind dit wel moet doen, levert hij/zij in aan vrijheid om zorgeloos te ontdekken, te spelen, te proberen en te falen.

Wanneer een ouder zich in bochten wringt om tegemoet te komen aan de wensen en grillen van kinderen is dit nefast voor het welzijn en de ontwikkeling van zowel ouder als kind.

Ouders hebben nood aan zogenaamde 'parental space' om optimaal te kunnen genieten van het ouderschap.

Maar hoe kunnen we duidelijk grenzen en houvast bieden? Hoe kunnen we krachtig optreden bij grensoverschrijdend gedrag zonder te vervallen in machtsmiddelen zoals bang maken, bedreigen, omkopen, isoleren, smeken, … enzoverder?

In dit webinar worden heel concrete manieren aangereikt waarop je je kind krachtig en respectvol kan begeleiden tijdens zijn/haar zoektocht in de wereld.

 

Het webinar duurt 1,5  à 2 uren en kost 25 euro.

Bij het volgen van de reeks van drie betaal je slechts 60 euro voor de drie. Zie 'reeks webinars'.

 

De volgende lezingen gaan door op 22 februari en 20 mei.

Regulatie - Emotieregulatie als sleutel tot verbinding

 

Hoe kunnen we blijven staan wanneer ons kind wordt overspoeld door zijn/haar emoties? Wat doen we wanneer we dreigen te worden meegezogen in een storm van emoties? Wat doen we met onze eigen gevoelswereld?

Zelfcontrole en dus ook zelfzorg zijn zowat de belangrijkste sleutels tot verbindend, respectvol en tegelijk krachtig opvoeden. Verbindende autoriteit stoelt in belangrijke mate op het reguleren van emoties bij zowel ouder als kind.

In dit webinar gaan we dieper in op de menselijke emoties en hoe we daar in een gezin mee kunnen omgaan om te komen tot evenwichtige kinderen die op een veerkrachtige manier kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven.

 

Het webinar duurt 1,5  à 2 uren en kost 25 euro.

Bij het volgen van de reeks van drie webinars betaal je slechts 60 euro voor de drie. Zie 'reeks webinars'.

 

De volgende lezingen gaan door op 29 maart en 17 juni..

De basis van Nieuwe Autoriteit ligt in de toegewijde en nooit loslatende liefde, het vertrouwen in en de zorg voor je kind. Die zorg vertaalt zich in het zien van je kind zoals hij/zij is en een veilige, warme haven te bieden. De veilige haven bestaat uit het ontvangen van de gevoelens, echt luisteren, nabijheid bieden en te kiezen voor de-escalatie. Dat wil zeggen dat het opvoeden niet gebeurt door te willen beleren tijdens crisissen. Integendeel, door regulatie van zowel kind als ouder kunnen er preventief afspraken gemaakt worden en vanuit respect en vertrouwen regels worden gesteld. Veiligheid wordt verder gecreërd door een krachtige aanwezigheid van de ouders. Immers, alleen een krachtige volwassene voelt veilig genoeg voor je kind om zich aan te hechten. Vanuit die hechting kan je kind uitgroeien tot een veerkrachtige volwassene met voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. 

Een warme, veilige en  steunende omgeving creëren bestaat dus uit drie factoren: je kind zien en horen, grenzen stellen en regulatie. Deze drie elementen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

De drie webinars worden daarom aangeboden als reeks. Wanneer je je inschrijft voor de reeks, krijg je ook 20% korting.

 

Live lezing verbindend opvoeden 

Op uitnodiging van externe organisator

 

Omwille van de Coronamaatregelen kunnen deze lezingen momenteel niet doorgaan.

 

Wat kan je doen wanneer je kind krijsend op de grond ligt in de supermarkt? Hoe reageer je als jouw kind iemand pijn doet? Wat doe je wanneer je kind weigert in zijn autostoel te gaan zitten? En vooral: hoe bewaar je je rust en kalmte in dergelijke situaties?

 

Hoe kan je je kind begrenzen zonder te vervallen in bang maken, bedreigen, toegeven, omkopen, isoleren,... ? Hoe kunnen conflicten vermeden worden zodat er veel meer ruimte is om van elkaar te genieten?

 

Op welke manier creëer je een warm nest voor je kind waarin hij of zij zich veilig en gedragen voelt en waar het tegelijk heel duidelijk is dat het de volwassenen zijn die aan het roer staan?

 

In deze lezing krijg je heel concrete tips hoe je op een krachtige en tegelijk heel respectvolle manier je kind kan begeleiden op zijn of haar weg. Je krijgt handvaten aangereikt om te zorgen dat je kind zich gezien, gehoord en helemaal aanvaard voelt zoals het is. Op die manier wordt het gezegend met een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, lef en heel veel veerkracht.

 

Deze lezing wordt gegeven door Els Vandingenen; lichaamsgericht therapeut, mamacoach en moeder van twee jonge kinderen. 

 

 

Heb je nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met ons via het contactformulier.