Visie

 ‘It takes a village to raise a child’. Helaas ontbreken heel wat ouders van nu een gemeenschap waar ze terecht kunnen. 

Ik geloof er in dat als ouders meer steun ervaren ze meer vertrouwen in zichzelf zullen krijgen. En ouders die in hun kracht staan, kunnen een sterk houvast bieden waar hun kinderen ontzettend veel nood aan hebben. Ouders hebben het gevoel de touwtjes in handen te hebben en toch een fijne en warme band te hebben met hun kind(eren).

Verder wens ik de kinderen van nu een toekomst toe waarin mensen op een respectvolle manier met elkaar kunnen communiceren. Een toekomst waar vanuit een echtheid contact kan gemaakt worden met elkaar. Ik wens hen ontzettend veel veerkracht toe om de steeds sneller veranderende wereld het hoofd te kunnen bieden.

 

Door zowel ouders als de kinderen hierin te ondersteunen, wil ik bijdragen aan een groter Bruto Nationaal Geluk, nu en later. 

 

'One generation of deeply loving parents would change the brain of the next generation, 

and with that the world.'

Charles Raison, M.D. , Department of Psychiatry and Behavioal Sciences. Emory University School of Medicine.